Firmaprofil

FREDERICIA ADVOKATERNE er et advokatinteressentskab bestående af følgende interessenter:

Advokat Esben Bjerregård

Advokat Marianne Bitsch
Advokat Jens Brusgaard, adm. partner

 

Herudover er følgende advokat ansat:

 

Dorte Geest Aagaard

 

CVR-nr. 14 69 02 39
 

Alle advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

Advokaterne er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling.

 

Bankforbindelse:
Jyske Bank - kto.nr. 7248 - 0001006699 

 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til EUR 100.000 (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.


 

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til EUR 10 mio., indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garanti ordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.


 

Advokaterne hos Fredericia Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www. advokatsamfundet.dk


 

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Fredericia Advokaterne, kan der klages over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

 

Fredericia Advokaternes forretningsbetingelser kan læses her.

 
Firmaet er et af de større advokatfirmaer i Fredericia og beskæftiger for tiden 4 advokater og 5 sekretærer.

Under navnet de frie skolers advokat ® er vi Danmarks førende advokatfirma, når det gælder rådgivning af frie skoler (efterskoler, friskoler, højskoler, produktionsskoler, landbrugsskoler m.v., privatskoler, gymnasier samt børnehaver og fritidshjem).


Se www.frieskolerlaw.dk

Vi beskæftiger os med de fleste sagstyper og henvender os til institutioner, erhvervsklienter samt private.

Firmaets øvrige kerneområder er beskrevet på denne hjemmeside.

I sager, hvor der er behov for specialistbistand, har vi på landsplan netværksaftaler med andre advokat- og revisionsfirmaer.

Trods større og større centrale enheder inden for advokatbranchen er det vor opfattelse, at det lokale advokatkontor fortsat har sin berettigelse.

Dette skyldes, at vi har et indgående lokalkendskab, at vi er i stand til at yde en personlig og kontinuerlig rådgivning skræddersyet til den enkelte klient, samt at vi til enhver tid er i stand til at levere advokatydelsen til en konkurrence-dygtig pris.

 

Vi har et afdelingskontor i København, beliggende Vartov, Opgang A, 3. th., Farvergade 27, 1463 København K, hvor der afholdes møder, dog kun efter forudgående aftale.
 

 

 

 

 

Receptionen


 

de frie skolers advokat

Indkørsel mod øst

FREDERICIA ADVOKATERNE . Høgevej 4 . 7000 Fredericia . Telefon 7592 2800 . mail@fredericiaadvokaterne.dk

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.